Biovoimaloiden uranuurtaja, sähkön ja lämmön yhteistuottaja 

Vaskiluodon Voima tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Vaasan ja Seinäjoen voimalaitoksissa. Vuodessa sähköä syntyy 2 %:n verran koko Suomen tarpeista, ja tuotettu kaukolämpö lämmittää valtaosan Vaasan ja Seinäjoen kaupungeista.

Vaskiluodon Voima käyttää polttoaineinaan biopolttoaineita ja kivihiiltä. Käytössä on maailmanlaajuisesti innovatiivista tekniikkaa, jonka ansiosta biomassalla pystytään korvaamaan kivihiilen käyttöä.

Tietoa Vaskiluodon Voima Oy:stä

Esitteet 

Vaskiluodon Voiman yleisesite

Vaskiluodon Voima in English

Vaasan kaasutuslaitoksen esite