Biovoimaloiden uranuurtaja

Vaskiluodon Voiman molemmat voimalaitokset tuottavat sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla, minkä ansiosta hyötysuhde on erittäin korkea, ja polttoainetta kuluu vähemmän. Pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa syntyy sivutuotteena hukkalämpöä, mutta yhteistuotannossa se voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon alueen asuntoja lämmittämään.

Tutustu yhteistuotantoon

Lähienergiaa soilta ja metsistä

Vaskiluodon Voiman käyttämät kotimaiset polttoaineet hankitaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueelta, noin 100 kilometrin säteeltä voimalaitoksista. Jotta toimitusmäärät ovat tarpeeksi suuria ja kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyitä, käytämme useita eri polttoainetoimittajia.

Lue lisää tuotannosta

Tuotannon tunnuslukuja

Vaskiluodon voimalaitosten hyötysuhde on erittäin korkea yhteistuotannon ansiosta. Käytämme polttoaineina biopolttoaineita ja kivihiiltä. Käytössä on maailmanlaajuisesti innovatiivista tekniikkaa, jonka ansiosta biomassalla pystytään korvaamaan kivihiilen käyttöä.

Tuotanto 2012-2016

Polttoaineet 2016

Vaasan voimalaitos

Biomassan hyödyntämisen edelläkävijä

Vaasan voimalaitos on Vaskiluodossa sijaitseva sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitos, joka käyttää polttoaineenaan kivihiiltä ja kotimaisia polttoaineita.

Lue lisää

Seinäjoen voimalaitos

Kaupungin lämmittäjä, seudun työllistäjä

Seinäjoen voimalaitos sijaitsee Kyrkösjärven rannalla. Tehokas yhteistuotantovoimalaitos käyttää kotimaisia polttoaineita; turvetta ja biopolttoaineita.

Lue lisää