Vaskiluodon Voima Oy – värme och energi till hemhushåll
Vaskiluodon Voima är ett bolag som ägs till lika delar av EPV Energi Ab och Pohjolan Voima Oy. I bolagets kraftverk produceras el och fjärrvärme. Kraftverket finns i Vasa och fjärrvärmen går till Vasa stads behov. Vaskiluodon Voima producerar el och värme för sina delägare till självkostnadspris enligt Mankala-principen.

Energi med hög verkningsgrad och mindre bränsle
Vaskiluodon Voimas kraftverk producerar el och fjärrvärme genom kraftvärmeproduktion (CHP), vilket ger mycket hög verkningsgrad och minskar bränsleförbrukningen.

I kraftverk som enbart producerar el uppstår spillvärme som biprodukt, men vid kraftvärmeproduktion kan denna ledas till fjärrvärmenätet och användas för att värma bostäder i området. Kraftverket i Vasa tillgodoser över 60 % av stadens fjärrvärmebehov.

Lokal energi från mossar och skogar
Vaskiluodon Voimas kraftverket har mycket hög verkningsgrad tack vare kraftvärmeproduktionen. Som bränslen använder vi biobränslen och stenkol. Vår kraftverksteknik är innovativ även med globala mått och tack vare den kan en del av stenkolet ersättas med biomassa.

De inhemska bränslen som Vaskiluodon Voima använder kommer från landskommunerna i Österbotten och Södra Österbotten, inom en radie på cirka 100 kilometer från kraftverken. För att leveransvolymerna ska vara tillräckligt stora och transportsträckorna så korta som möjligt anlitar vi flera olika bränsleleverantörer.

Broschyr om Vaskiluodon Voima (in english)
Broschyr om förgasningsanläggningen i Vasa