Lähienergiaa soilta ja metsistä

Vaskiluodon Voiman käyttämät kotimaiset polttoaineet – puubiomassa ja energiaturve – hankitaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueelta, noin 100 kilometrin säteeltä voimalaitoksista. Jotta toimitusmäärät ovat tarpeeksi suuria ja kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyitä, käytämme useita eri polttoainetoimittajia.

Biopolttoaineet

Metsähake
* Metsätähteet (oksat, latvat)
* Rankapuuhake
* Kantohake

Puuteollisuuden sivutuotteet
* Sahanpurut
* Puunkuoret

Kierrätyspuu
* Esim. teollisuuden pakkausmateriaali

 

Ympäristöinvestointeja jo vuosikymmenten ajan

Vaasan voimalaitos teki 1990-luvulla ympäristöinvestoinnit moderniin polttotekniikkaan, rikinpoistolaitokseen ja sähkösuodattimeen.

• Käytössä on Hitachin uusimman sukupolven NR3-polttimet, joilla typenoksidien päästöt ovat alentuneet noin 30 % ja pysyvät reilusti alle sallittujen raja-arvojen.
• Rikinpoistolaitos suodattaa jopa yli 90 % savukaasujen rikkidioksidipäästöistä
• Hiukkaspäästöt hoidetaan sähkösuodattimella, jonka erotusaste on 99,9 %.
• Savukaasujen hiukkaspäästöt minimoidaan tehokkailla sähkösuodattimilla

 

Käytössä sertifioidut järjestelmät sekä energiatehokkuussopimus

Vaskiluodon voimalaitos noudattaa ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän standardia sekä ETJ+ Energiatehokkuusjärjestelmää. Järjestelmien tavoitteena on ohjata ja tukea toimintaa kohti jatkuvan parantamisen periaatetta. Molemmat järjestelmät ovat sertifioituja ja nykyiset sertifikaatit ovat voimassa ympäristöjärjestelmän osalta 1.12.2019-30.11.2022 ja energiatehokkuusjärjestelmän osalta 6.12.2018-5.12.2021. Sertifioitujen järjestelmien lisäksi voimalaitoksella on käytössä vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus.

     

Tuotannon sivutuotteet hyödynnetään 100-prosenttisesti

Tuhkaa maanrakennukseen
Vaskiluodon Voimalta syntyy sivutuotteena tuhkaa 70 000 tonnia vuodessa. Tuhka on erinomaista maanrakennusainetta. Tuhkan avulla maanrakennuskohteen pohjarakenteesta saadaan kevytrakenteinen, kantava ja routimaton. Lisäksi tuhkan hyödyntäminen on korvaavia luonnonmateriaaleja kustannustehokkaampaa.

Koska tuhka kovettuu ja tiivistyy hyvin kantavaksi rakenteeksi, sitä käytetään erityisesti teiden pohjarakenteissa ja pysäköintialueilla.

Pohjalaiset kohteet, joissa Vaskiluodon Voiman tuottamaa tuhkaa on käytetty:

* Duudson Activity Parkin pysäköintialue Seinäjoella
* Seinäjoen itäinen ohitustie
* Jukajan Sahan energiapuun varastokenttä Laihialla
* Torkkolan tuulivoimapuiston tiet ja varastokenttä Vaasassa
* Kauhavan Härmän ravirata Powerparkin huvipuiston vieressä

Kipsiä seinien rakentamiseen
Koska Vaasan voimalaitoksessa käytetään polttoaineena myös kivihiiltä, syntyy sivutuotteena kipsiä 5 000–10 000 tonnia vuodessa. Kipsin määrä riippuu kivihiilen käyttömäärästä ja sen rikkipitoisuudesta.

Kipsi syntyy märkäpesutekniikkaan perustuvassa savukaasujen rikinpoistolaitoksessa, joka käyttää prosessialkalina kalkkikiveä. Kaikki kipsi toimitetaan kipsilevytehtaalle, jossa siitä valmistetaan kipsilevyjä rakennustarkoituksiin.