Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama yhtiö. Yhtiön voimalaitoksilla tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Voimalaitokset sijaitsevat Vaasassa ja Seinäjoella. Laitosten tuottama kaukolämpö menee Vaasan ja Seinäjoen kaupunkien käyttöön.

 

Energiaa korkealla hyötysuhteella ja vähemmällä polttoaineella

Vaskiluodon Voiman molemmat voimalaitokset tuottavat sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla (CHP), minkä ansiosta hyötysuhde on erittäin korkea, ja polttoainetta kuluu vähemmän.

Pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa syntyy sivutuotteena hukkalämpöä, mutta yhteistuotannossa se voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon alueen asuntoja lämmittämään. Vaasan voimalaitos kattaa kaupungin kaukolämpötarpeista yli 60 %, ja Seinäjoen voimalaitos yli 90 %.

 

Mankala-toimintamalli

Vaskiluodon Voima Oy tuottaa osakkailleen sähköä ja lämpöä Mankala-periaatteella omakustannushintaan.

• Yritys myy tuottamansa sähkön osakkailleen omakustannushintaan
• Osakkaat maksavat yrityksen kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa
• Osakkaat ovat sitoutuneet maksamaan yrityksen kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa
• Mankala-yrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa.
• Omistajat saavat hyödyn käyttämällä energian tai myymällä sen edelleen
• Mankala-toimintamallin tavoitteena on yhdistää voimavarat ja jakaa riskit, jotta voidaan toteuttaa tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiä suuria voimalaitoshankkeita.

Suomessa yli 40 % sähköstä tuotetaan Mankala-periaatteella, omakustannushintaan.

Katso esite Mankala-toimintamallista

 

Vuosikertomukset

2016 (tilinpäätös)
2015
(tilinpäätös)
2014 (tilinpäätös)
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006

 

Esitteet

Vaskiluodon Voiman yleisesite
Vaskiluodon Voima in English
Vaasan kaasutuslaitoksen esite