Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama yhtiö. Yhtiön voimalaitoksella Vaasan Vaskiluodossa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä.

 

Energiaa korkealla hyötysuhteella ja vähemmällä polttoaineella

Vaskiluodon Voiman voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla (CHP), minkä ansiosta hyötysuhde on erittäin korkea, ja polttoainetta kuluu vähemmän.

Pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa syntyy sivutuotteena hukkalämpöä, mutta yhteistuotannossa se voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon alueen asuntoja lämmittämään. Vaasan voimalaitos kattaa kaupungin kaukolämpötarpeesta yli 60 %.

 

Mankala-toimintamalli

Vaskiluodon Voima Oy tuottaa osakkailleen sähköä ja lämpöä Mankala-periaatteella omakustannushintaan.

• Yritys myy tuottamansa sähkön osakkailleen omakustannushintaan
• Osakkaat maksavat yrityksen kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa
• Osakkaat ovat sitoutuneet maksamaan yrityksen kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa
• Mankala-yrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa.
• Omistajat saavat hyödyn käyttämällä energian tai myymällä sen edelleen
• Mankala-toimintamallin tavoitteena on yhdistää voimavarat ja jakaa riskit, jotta voidaan toteuttaa tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiä suuria voimalaitoshankkeita.

Suomessa yli 40 % sähköstä tuotetaan Mankala-periaatteella, omakustannushintaan.

Katso esite Mankala-toimintamallista

 

Vuosikertomukset

2020 (tilinpäätös)
2019 (tilinpäätös)
2018 (tilinpäätös)
2017 (tilinpäätös)
2016 (tilinpäätös)
2015
(tilinpäätös)
2014 (tilinpäätös)
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006

 

Esitteet

Vaskiluodon Voiman yleisesite
Vaskiluodon Voima in English
Vaasan kaasutuslaitoksen esite