Vaasan voimalaitos – biomassan hyödyntämisen edelläkävijä

Vaasan voimalaitos käyttää polttoaineinaan kivihiiltä ja kotimaisia biopolttoaineita. Laitos tuottaa sähköä vuodessa 900–1700 GWh, ja tuotettu kaukolämpö kattaa yli 60 % Vaasan kaupungin tarpeista.

Voimalaitoksen yhteyteen on rakennettu biomassan kaasutuslaitos, joka on maailman ensimmäinen ja suurin lajissaan. Sen ansiosta voimalaitoksella on valmius korvata noin kolmasosa kivihiilestä kotimaisilla biopolttoaineilla, mikä alentaa hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 henkilöauton päästöjen verran.

Vaasan voimalaitosta pystytään käyttämään pienellä tuotantoteholla myös täysin ilman kivihiiltä. Tällöin polttoaineena on biomassasta ja energiaturpeesta tuotettu kaasu.

Syksyllä 2015 Vaskiluodossa otettiin käyttöön sähkötoiminen käyttöpaikkamurskain, johon metsäpolttoaineet toimitetaan puutavara-autolla suoraan metsävarastoilta. Tavoitteena on, että noin 2/3 metsäpolttoaineesta toimitetaan käyttöpaikkamurskaimen kautta, ja noin 1/3 tulee valmiina hakkeena laitokselle.

Tekniset tiedot
Kattila
: Benson tyyppinen läpivirtauskattila, välitulistin
Rikinpoistolaitos: perustuu märkäpesutekniikkaan, käyttää prosessialkalina kalkkikiveä ja tuottaa sivutuotteena kipsiä
Typenpoisto: Low-NOx-polttimet ja tulipesän OFA-järjestelmä
Turbiini: Kolmipesäinen kaukolämpöväliottoturbiini, jossa ilmajäähdytteinen generaattori
Biomassan kaasutuslaitos: 140 MW:n biokaasutin ja metsähakkeen kuivain
Polttoaineet: Puubiomassa, energiaturve, kivihiili
Sähköteho (netto): 230 MW
Kaukolämpöteho: 175 MW
Sähkötuotanto: 0,9–1,7 TWh/a
Kaukolämpötuotanto: 400-480 GWh/a

Sivutuotteiden käsittely

Tuhka: 50 000 tonnia/a, 100 % hyötykäyttöön